Gedenktekens

Nabestaanden zijn vaak zelf verantwoordelijk voor onderhoud van het gedenkteken. Door weersinvloeden vergt een gedenkteken, afhankelijk van het materiaal, zeer regelmatig onderhoud. Dankzij onze ruime ervaring in het opknappen, restaureren en onderhouden van grafmonumenten kan GT Begraafplaatstechniek deze zorg uit handen nemen.

Ook komt het nogal eens voor dat gedenktekens, wanneer deze verzakt zijn, moeten worden opgehoogd of dat grafstenen moeten worden geruimd. Het kan hierbij gaan om een enkele grafsteen maar ook om meerdere grafstenen, welke vervolgens afgevoerd worden naar een erkende puinbreker.

GT Begraafplaatstechniek heeft een zeer ruime ervaring in het ruimen van grafstenen. Hiernaast leveren en plaatsen wij diverse nieuwe gedenktekens op begraafplaatsen. Wij beseffen dat het uitzoeken van een gedenkteken een zeer moeilijke en persoonlijke aangelegenheid is. GT Begraafplaatstechniek heeft alle kennis in huis om u te helpen bij uw keuze.